KPSS Genel Bilgiler
KPSS Öğretmenlik
KPSS Lisans
ÖABT
KPSS Lise - Önlisans
KPSS Alan
Grup Başlama Tarihleri

KPSS A ve B Grubu Hakkında Genel Bilgiler:

KPSS A Grubu Kadro Nedir?
Devletin çeşitli kurumlarının Kaymakamlık, Hakimlik, Müfettişlik, Denetmenlik, Kontrolörlük, Uzman kadroları KPSS A Grubu Kadroları olarak adlandırılır.

A Kadro ya Adaysanız Ne Yapmalısınız?
Devlet kurumlarının çoğu, yapacağı A Kadro sınavları için ÖSYM tarafından gerekleştirilen KPSS-A sınavına girmeyi ve bu sınavdan yeterli puanı almayı ön koşul olarak belirlemiştir. Bu nedenle, öncelikle KPSS-A sınavına girmek ve bu sınavdan yeterli puanı almak gerekmektedir. Örneğin; İç İşleri Bakanlığı 16 Ekim 2005 tarihinde yapacağı Kaymakamlık sınavı sonrasında 41 kişi alacağını ilan etmiş, ilan ettiği kadronun 20 katını (820 kişi) sınava çağırmıştır. Ayrıca koşul olarak KPSS A puan hesaplanması sonucunda 37 puan türünden 75 ve yukarı puan alan ilk 820 kişinin sınava başvurabileceklerini belirtmiş, başvuranların puanı sıraya konulduğunda da 37 puan türünden en düşük 85 puan ve üzeri alanlar sınava çağrılmıştır. Yani 37 puan türünden 75 puan almak yeterli olmayıp, puanınızın sıralamada ilk 820 kişi arasına girmesi gerekmektedir.

Devletin bazı kurumları da A Kadro sınavlarında KPSS sınavına girmiş olma koşulu aramamaktadır. Örneğin; Hakimlik, Sayıştay Denetçi Yardımcılığı, Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcılığı sınavlarında KPSS koşulu aranmamaktadır. Bu kurumlar belirtecekleri ilgili fakültelerden mezun tüm adayları sınava çağırmaktadır.

Kısaca A- Kadroya aday iseniz bazı kurumlar için KPSS- A sınavına girmeniz ve ilgili puan türünden yeterli puanı almanız sonrasında kurumun kendisinin yapacağı sınava -bu sınavlar Kurum içi Sınav olarak adlandırılmaktadır- girip başarılı olmanız gerekmektedir. Bazı kurumlar için KPSS ön koşul olmayıp, sadece kurum içi sınava girmeniz ve başarılı olmanız gerekmektedir. Kurum içi sınavlar test ya da klasik olarak yapılmakta, yazılı sınavdan yeterli puanı alanlar mülakata çağrılmakta ve başarılı olanlar istihdam edilmektedir.

Kimler KPSS A ya başvurabilir?
KPSS-A sınavına genel olarak üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisadi İdari Bilimler, Hukuk, İşletme ve İktisat Fakültelerinden mezun olanlar veya olabilecek durumda olanların başvuruları kabul edilmektedir. Ancak Kurum içi Sınavlarda mezun olma koşulu aranmaktadır.

KPSS-A grubu kadrolara giriş koşulları nedir?
Tüm sınavlarda genel olarak istenilen koşullar aşağıdaki gibidir. Fakat bazı sınavlarda bunlara ek koşullarda getirilebilmektedir. Bunun için ilgili sınav ilanlarına bakılmalıdır. Genel olarak istenilen koşullar;

 • KPSS’de ilgili puan türünde yeterli puanı almış olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirtilen genel şartları taşımak,
 • Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk,iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
 • Yazılı sınavın yapılacağı ilgili yılın Ocak ayı başında 30 yaşını (veya ilgili Bakanlıkça belirlenen yaş sınırını) doldurmamış bulunmak,
 • Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 • Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

KPSS A Sınavı Nedir?
Yukarıdaki fakültelerden mezun Kaymakamlık, Müfettiş Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Kontrolör Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığına aday kişilerin Alan Bilgisi ( hukuk, iktisat, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, yabancı dil ) ile birlikte Genel Kültür & Genel Yetenek bilgilerini ölçer. Yukarıda da belirttiğimiz gibi KPSS A sınavı sonrası alınan puanlar istihdam edilmek için yeterli olmayıp, kurum içi sınavlara girebilmenin bir ön koşuludur.

KPSS A SINAVI KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUR ?
 • Genel kültür - Genel yetenek
 • Yabancı dil
 • Alan bilgisi
 • Hukuk
 • İktisat
 • İşletme
 • Maliye
 • Muhasebe
 • Kamu yönetimi
 • Uluslararası ilişkiler
 • Çeko
 • İstatistik

A GRUBUNA ATAMA NASIL YAPILIR?
KPSS sınavından sonra ayrıca ikinci bir yazılı ve/veya sözlü sınav ilgili kurumlarca yapılabilmektedir.

Kurumlar A grubu kadrolar için yapacakları giriş sınavlarına atama yapacakları kadro ve pozisyonların 4 katından fazla aday çağıramamaktadırlar.

Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre, sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapabilirler ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapmakta ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alımı ve ataması yapılabilmektedir.

KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, Ayrı olarak giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

KPSS A GRUBU SORULARI İÇERİĞİ

KPSS-B NEDİR?

KPSS B grubu, KPSS A grubunun dışında kalan kontenjanlar için yapılan sınavdır. Bu sınav KPSS A gibi her yıl değil, iki yılda bir yapılmaktadır. Lisans mezunlarına ayrılan B grubu kadrolar için P3, önlisans mezunlarına ayrılan B grubu kadrolar için P93, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kadrolar için P94 puan türü ile atama yapılmaktadır. Mühendislik, teknisyenlik, memurluk, mimarlık, veterinerlik gibi alanlarda KPSS-B grubu sınavı ile yerleştirme yapılmaktadır.

KPSS B Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

KPSS-A kadroları dışında kalan tüm kadrolar  KPSS-B kadrosudur. Kaymakam adaylığı, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı gibi bölümlerden farklı olan alanlar KPSS-B kadrosudur.

Bu kadrolara atanmak isteyen personelin ÖSYM tarafından yapılan KPSS’ye girerek ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS Tercih Kılavuzundaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş olan kadrolardan özelliklerine uygun olanları tercih etmeleri gerekir. Adayın puanı ve tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre bilgisayar ortamında atama yapılmaktadır.

 1. KPSS B kadrolar için her yıl alım yapılmakta mıdır?

KPSS-B kadrolarına iki yılda bir çift yıllarda alım gerçekleşir. 2014 yılında da B grubu için KPSS yapılacaktır. B grubu mesleklerinden birine atanmak isteyen adaylar bu sınava katılmak zorundadır.

 1. KPSS B kadrolarına atanmak için hangi sorular yanıtlanmalıdır?

KPSS B kadrolarına başvuracakların sadece Genel Yetenek – Genel Kültür sorularını yanıtlamaları yeterlidir. Yabancı dil sınavı ise adayın tercihine bağlıdır.

 1. KPSS B kadrolarına atanmak için hangi puan türleri kullanılmaktadır?

KPSS B kadroları için gerçekleştirilen atamalarda önlisans mezunu adaylar için P 93, ortaöğretim mezunu adaylar için P 94 ve lisans mezunu adaylar için P 3 puan türleri geçerli olmaktadır.

 1. KPSS B kadrolarına atanmak için girilmesi gereken KPSS sınavlar ne zaman yapılmaktadır?

KPSS B kadrolarına girmek isteyen lisans mezunu adaylar, 2014 yılının Temmuz ayında yapılacak olan Genel Kültür – Genel Yetenek sınavına;  önlisans ve ortaöğretim mezunu adayların ise 2014 yılının Eylül ayında yapılacak olan  Genel Kültür – Genel Yetenek sınavına gimek mecburiyetindedir.

 1. Bir mühendis hem KPSS-A’ya hem de KPSS-B’ye başvurabilir mi?

KPSS-B kadroları ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılmak için ilan edilen kadrolardır. KPSS’ye girerek genel kültür ve genel yetenek testlerine katılan tüm adaylar KPSS-B kadrolarına başvurabilirler.

Kaymakam adaylığı, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı kadrolarını tercih edebilmek için KPSS’nin pazar günü yapılan alan bilgisi sınavlarına (İktisat, Muhasebe, Maliye vb) katılma zorunludur.

Sadece lisans mezunlarının katılabileceği bu sınavın haricinde de kadronun açıldığı kamu kurumu tarafından yapılacak mülakatlardan da geçmek gerekmektedir.

KPSS ÖĞRETMENLİK

KPSS-ÖĞRETMENLİK sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan tüm eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapacak olan tüm adayları kapsamaktadır. Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. KPSS-Öğretmenlik sınavında 120 sorudan oluşan Genel Yetenek – Genel Kültür sınavına ek olarak 80 sorudan oluşan Eğitim Bilimleri sınavı yapılır. Ayrıca 15 branşta (İlköğretim Matematik, Ortaöğretim Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 50 soruluk öğretmen alan bilgi testi uygulanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla her yıl Ağustos ayında öğretmen ataması yapılmaktadır. Önceki yıllarda farklı dönemlerde de öğretmen atamaları yapılmış olmasına karşın MEB bundan böyle tek atama dönemi olacağını belirtmiş olup uygulamanın bu şekilde devam edeceği ifade edilmiştir.
Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.
UYARI: KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür.

KPSS ÖĞRETMENLİK SINAVI NEDİR?
KPSS-ÖĞRETMENLİK sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan tüm eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapacak olan tüm adayları kapsamaktadır. Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. KPSS-Öğretmenlik sınavında 120 sorudan oluşan Genel Yetenek – Genel Kültür sınavına ek olarak 80 sorudan oluşan Eğitim Bilimleri sınavı yapılır. Ayrıca 15 branşta (İlköğretim Matematik, Ortaöğretim Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 50 soruluk öğretmen alan bilgi testi uygulanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla her yıl Ağustos ayında öğretmen ataması yapılmaktadır. Önceki yıllarda farklı dönemlerde de öğretmen atamaları yapılmış olmasına karşın MEB bundan böyle tek atama dönemi olacağını belirtmiş olup uygulamanın bu şekilde devam edeceği ifade edilmiştir.
Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.
UYARI: KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür.

Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının 06.07.2013 Cumartesi günü Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumuna, 14.07.2013 Pazar günü ise Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumuna katılması gerekmektedir.

Öğretmen atamaları için taban puan var mıdır? Hangi puan türü kullanılmaktadır?
Öğretmen atamaları için P10 ve P121 puan türü kullanılmaktadır. Her branşın taban puanı, atama döneminde bakanlıkça ilan edilmektedir. Bu taban puanlar genel olarak ataması yapılacak öğretmen sayısına ve branşa bağlı olarak değişmektedir.

Pedagojik Formasyonu olmayan Fen-Edebiyat mezunları öğretmen olarak atanabilirler mi?
MEB-Talimve Terbiye Kurulu’nun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı ile yeniden belirlenen “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasların 9. maddesinde “Bu Esasların 7 ve 8′inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemlerinde sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla, ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından mezun olanlardan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını tamamlamış olanlar, KPSS den 75 ve daha yukarı puan aldıklar takdirde, pedagojik yönden eksikleri tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler. Bu şekilde öğretmenliğe atananların Pedagojik Formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde gerçekleştirilir” denilmektedir
Öğretmen atamalarında; Eğitim Fakülteleri Ortaöğretim alan öğretmenliği bölümlerinden mezun olanların, Fen- Edebiyat fakültelerinin aynı bölümünden mezun olup pedagojik formasyon alanlara göre bir önceliği var mıdır?
Orta öğretim alan öğretmenliğine yapılacak atamalarda, eğitim fakültesi mezunları ile fen edebiyat fakültesi mezunu olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamış olanlar arasında öncelik yönünden bir farklılık bulunmamaktadır. Atamalarda KPSS’de alınan puan üstünlüğü esas alınmaktadırlar.

ÖĞRETMEN OLARAK ATANMAK İÇİN YAŞ SINIRI VAR MIDIR?
Öğretmenliğe ilk defa atanacakların başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.


KPSS Öğretmenlik Ders Saatleri

  Gelişim Psikolojisi  24 Ders
  Öğrenme Psikolojisi  24 Ders
  Rehberlik  20 Ders
  Ölçme ve Değerlendirme  24 Ders
  Öğretim Yöntem ve Teknikleri  30 Ders
  Program Geliştirme  18 Ders
  Türkçe  30 Ders
  Matematik  52 Ders
  Tarih  50 Ders
  Coğrafya  28 Ders
  Vatandaşlık  24 Ders
  Toplam ETÜT  Her dersten20'şer saat
  TOPLAM  332 Ders


Eğitim Bilimleri Dağıtılacak Kitaplar:

 • Konu Anlatımlı Kitap
 • Yaprak Testler
 • Soru Bankası
 • Deneme Sınavları (10 adet dershanede yapılacak)
 • TEKUZEM (Uzaktan Eğitim) Canlı dersler, online denemeler

KPSS Lisans Ders Saatleri

  Türkçe  30 Ders
  Matematik  60 Ders
  Tarih  50 Ders
  Coğrafya  30 Ders
  Vatandaşlık  24 Ders
  Toplam ETÜT  Her dersten20'şer saat
  TOPLAM  194 Ders


Lisans Dağıtılacak Kitaplar:

 • Konu Anlatımlı Kitap
 • Yaprak Testler
 • Soru Bankası
 • Deneme Sınavları (10 adet dershanede yapılacak)
 • TEKUZEM (Uzaktan Eğitim) Canlı dersler, online denemeler

ÖABT Hangi Alanlara Uygulanır?

Bu sene 17 alanda Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yani ÖABT uygulanacak. Geçmişten farklı olarak bu sene okul öncesi öğretmenliği bölümü mezunlarının da ÖABT’ye girmesi zorunlu kılındı. Kimler ÖABT’ye girecek aşağıda görebilirsiniz.

 • Türkçe,
 • İlköğretim Matematik,
 • Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji,
 • Sosyal Bilgiler,
 • Türk Dili ve Edebiyatı,
 • Tarih,
 • Coğrafya,
 • Matematik (Lise),
 • Fizik,
 • Kimya,
 • Biyoloji,
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
 • Yabancı Dil (Almanca,
 • İngilizce),
 • Rehber Öğretmen,
 • Sınıf Öğretmenliği,
 • Okulöncesi Öğretmenliği

Öabt sınavı kaç sorudan oluşuyor?

ÖABT sınavında adaylara 50 soru yöneltilmektedir.

Öabt sınavının süresi kaç dakikadır?

Adayların 75 dakikalık süre içerisinde kendilerine yöneltilen soruları yanıtlanması beklenmektedir.

Öabt Sınavı Hangi İllerde Yapılacak?

Geçtiğimiz sene yapılan ÖABT sınavı, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılmıştı, muhtemelen bir değişiklik olmaz ise bu sene yapılacak ÖABT Sınavı da bu illerde yapılacaktır. Bu iller dışında başvuru yapan adayların yakın sınav merkezine atamaları ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Öğretmenlik Atama Puanları Nelerdir?

Öğretmenlerin bu sınavlar sonucunda atanabilmeleri için girdikleri sınavlara göre iki tane puanı oluşuyor. Bunlar P10 ve P121 puanlarıdır.

 • P121 Puanı Nedir? : 17 branştaki öğretmenlik için hesaplanan puan türünü ifade ediyor. Bu puan genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ile ÖABT testleri sonucunda oluşuyor. 17 branştan birinde öğretmenlik yapmak isteyen adaylar 3 oturumda yapılan bu sınavlara girmek zorunda.
 • P10 Puanı Nedir? :  17 branş dışındaki alanlarda atama başvuruları için kullanılan puan türünü ifade ediyor. Bu puan türünün oluşması için adayların Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Eğitim Bilimleri testlerine girmeleri gerekiyor.

ÖABT’nin Öğretmen Atamaya Esas Olan KPSS Puanına Etkisi Nedir?

ÖABT öğretmen olmak isteyenler için hesaplanan KPSS121 puanının oluşmasında 0.50 oranında etkili. Eğitim Bilimleri Testi’nin ağırlığı 0.20, Genel Yetenek Testi ile Genel Kültür Testi’nin ağırlıkları ise 0.15 tir. Ancak 17 branş dışında müzik, beden eğitim öğretmenlikleri gibi atamalarda kullanılacak olan KPSS10 puanının hesaplanmasında Eğitim Bilimleri Testi’nin ağırlığı 0.40, Genel Yetenek Testi’nin ağırlığı 0.30, Genel Kültür Testi’nin ağırlığı da 0.30 olacak.

Türkçe öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

 • Dilin öğrenme alanları %20,
 • Dil bilgisi öğretimi %16,
 • Kelime tanıma ve serveti %14,
 • Anlama teknik ve becerileri %20,
 • Metin, Metin türleri ve metinle öğrenme %10,
 • Alan eğitimi testi %20.

İlköğretim matematik öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

 • Analiz %28,
 • Cebir %18,
 • Geometri %18,
 • Uygulamalı matematik %16,
 • Alan eğitimi testi %20.

Fen bilimleri/Fen ve teknoloji öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

 • Fizik %24,
 • Kimya %22,
 • Biyoloji %22,
 • Yerbilimi %4,
 • Astronomi %4,
 • Çevre bilimi %4,
 • Alan eğitimi testi %20.

Sosyal Bilgiler öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

 • Tarih %28,
 • Coğrafya %20,
 • Siyaset bilimi %8,
 • Sosyal bilgilerin temelleri, Sosyal psikoloji, Arkeoloji, Antrooloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim teknoloji ve sosyal değişme, Sanat ve estetik, İnsan ilişkileri ve iletişim, Günümüz dünya sorunları, Sosyal proje geliştirme %24,
 • Alan eğitimi testi %20.

Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

 • Eski türk dili ve yeni türk dili %26,
 • Yeni türk edebiyatı %18,
 • Eski türk edebiyatı %18,
 • Türk halk edebiyatı %18,
 • Alan eğitimi testi %20.

Tarih öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

 • Tarih metodu %8,
 • Eski çağ tarihi %4,
 • İslamiyet öncesi türk tarihi %10,
 • Orta çağ islam tarihi %12,
 • Osmanlı tarihi %14,
 • Türkiye Cumhuriyeti tarihi %12,
 • Genel dünya tarihi %12,
 • 20. yüzyıl türk ve dünya tarihi %8,
 • Alan eğitimi testi %20.

Coğrafya öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

 • Fiziki coğrafya %30,
 • Beşeri ve ekonomik coğrafya %30,
 • Bölgeler ve ülkeler %20,
 • Alan eğitimi testi %20.

Fizik öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

 • Mekanik %20,
 • Elektrik ve manyetizma %20,
 • Madde ve özellikleri %10,
 • Dalgalar ve optik %10,
 • Modern fizik %20,
 • Alan eğitimi testi %20.

Kimya öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

 • Analitik kimya %20,
 • Anorganik kimya %20,
 • Organik kimya %20,
 • Fizikokimya %20,

Alan eğitimi testi %20.

  Türkçe Öğretmenlilği  126 Ders
  Kimya Öğretmenlilği  116 Ders
  Tarih Öğretmenlilği  116 Ders
  İngilizce Öğretmenlilği  116 Ders
  Matematik(İlköğretim) Öğretmenlilği  136 Ders
  Matematik(Lise) Öğretmenlilği  136 Ders
  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlilği  136 Ders
  Fen ve Teknoloji Öğretmenlilği  136 Ders
  Sınıf Öğretmenlilği  156 Ders
  Fizik Öğretmenlilği  116 Ders
  Okul Öncesi Öğretmenlilği  126 Ders
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlilği  116 Ders
  Sosyal Bilgiler Öğretmenlilği  136 Ders

KPSS Lise-Önlisans Ders Saatleri

KPSS’de Önlisans ve Ortaöğretim İçin Hangi Puan Türleri Gereklidir?

KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında önlisans düzeyi için KPSS P93 ve ortaöğretim içinse KPSS P94 puanını kullanacaklardır.

KPSS’ye Kimler Girebilir?

KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

KPSS’ye Neden Girilmelidir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.

KPSS Sonuçları Ne kadar Süre İçin Geçerlidir?

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

  Türkçe  30 Ders
  Matematik  60 Ders
  Tarih  50 Ders
  Coğrafya  30 Ders
  Vatandaşlık  26 Ders
  Genel Kültür ve Genel Yetenek Deneme  30 Ders
  Etüt  Her dersten 20'şer saat
  TOPLAM  196 Ders


Lise-Önlisans Dağıtılacak Kitaplar:

 • Konu Anlatımlı Modüler Set
 • Soru Bankası
 • Yaprak Testler
 • 10 adet deneme sınavı

KPSS Alan Ders Saatleri

KPSS Alan

  Hukuk  130 Ders
  İktisat  100 Ders
  Muhasebe  40 Ders
  Maliye  40 Ders
  İşletme  40 Ders
  TOPLAM  350 Ders


Genel Kültür Genel Yetenek

  Matematik  60 Ders
  Tarih  30 Ders
  Coğrafya  30 Ders
  Türkçe  30 Ders
  TOPLAM  150 Ders


KPSS Alan Dağıtılacak Kitaplar Ve Yayınlar:

 • Konu Anlatımlı Kitaplar
 • Soru Bankası
 • Sınavda Çıkmış Sorular Ve Çözümleri
 • Yaprak Testler
 • Deneme Sınavları

2017-2018 Lisans Grup Başlama Tarihleri
  Grup No  Uygulama Tarihi
  KP1:Cumartesi-Pazar  09:00 - 14:00 30 Eylül 2017
  KP2:Perşembe-Cuma  14:00 - 19:00 19 Ekim 2017
  KP3:Cumartesi-Pazar  09:00 - 14:00 21 Ekim 2017
  KP4:Pazartesi-Salı-Carşamba  18:30 - 21:30 30 Ekim 20172017-2018 Lise - Önlisans Grup Başlama Tarihleri
  Grup No  Uygulama Tarihi
  KP21:Cumartesi-Pazar  09:00 - 13:00 02 Kasım 2017
  KP22:Perşembe-Cuma  14:00 - 19:00 07 Kasım 2017
  KP23:Pazartesi-Salı-Carşamba  18:30 - 21:30 11 Kasım 2017
  KP24:Cumartesi-Pazar  09:00 - 14:00 16 Kasım 2017
  KP25:Cumartesi-Pazar  14:00 - 19:00 16 Kasım 20172017-2018 Öğretmen Adayları Grup Başlama Tarihleri
  Grup No  Uygulama Tarihi
  KP11:Cumartesi-Pazar  09:00 - 14:00 07 Ekim 2017
  KP12:Perşembe-Cuma  14:00 - 19:00 19 Ekim 2017
  KP4:Pazartesi-Salı-Carşamba  18:30 - 21:30 30 Ekim 2017