DGS Genel Bilgiler
DGS
Deneme Grup Başlama Tarihleri

DGS / GENEL BİLGİLER

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir.

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan 120 soruluk bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.00’da başlayacak ve süresi 140 dakika olacaktır.
Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir

SINAVIN KAPSAMI

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS Ders Saatleri ve İçeriği

  • Türkçe 70 saat
  • Matematik 130 saat
  • Konu anlatımlı kitap
  • Soru bankası
  • Yaprak testler
  • 10 adet deneme sınavı
  • TEKUZEM (uzaktan eğitim) canlı dersler, online denemeler
  • Toplam 60 saat etüt
  • Toplam 200 saat

DGS Grup Başlama Tarihleri
  Grup No  Uygulama Tarihi
  D1 Cumartesi-Pazar  09:00 - 14:00 21 Ekim 2017
  D2 Cumartesi-Pazar  14:00 - 19:00 21 Ekim 2017
  D3 Pazartesi-Salı  09:00 - 14:00 23 Ekim 2017
  D4 Pazartesi-Salı-Çarşamba  18:30 - 21:30 23 Ekim 2017
  D5 Perşembe-Cuma  18:30 - 21:30 26 Ekim 2017
  D6 Cumartesi-Pazar  14:00 - 19:00 28 Ekim 2017